به گزارش خبرنگار برنا ازفارس، نخستین  جلسه از سلسه نشست های شنبه های عکاسی در فصل پاییز، شنبه 16 ابان ماه در مجموعه سرای سخن مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس برگزار شد.

در اولین جلسه از دوره جدید این نشست ها که با عنوان "سال های آغازین ترسیم جهان توسط دوربین" توسط سرکار خانم منیژه صفات ارایه شد، وی به بررسی کارکردها و تحول ابزارهای عکاسی، از دوربین های ابداع شده بوسیله داگر و دیگران و نیز تغییرات به وجود آمده در عدسی ها و شیمی عکاسی و به طبع آن ماده حساس به نور سخن گفت.

جایی که در ابتدا عکاس به لحاظ دید و ترکیب بندی به پیروی از نقاشی، قاب های تصویر را انتخاب می کند و عکاسی تلاش دارد تصویری بسازد از آنچه در جلو دوربین قرار دارد و در این راه  برای زیبا دیده شدن، از کارکردهایی در نحوه عکاسی تا روش های مختلف چاپ بهره می جوید.

اما در ادامه مسیر تحول خود، به بیان و نیز آنچه گویای حقیقت و درون سوژه است می پردازد.

خانم صفات در کنار سخنان خویش، مجموعه عکس هایی از زمان شروع عکاسی تا ورود به عکاسی صریح را به نمایش گذاشت.

وی به بررسی عکس های از تالبوت، کامرون، دیسدری، رابینسون، فنتون، مایبریج، نادار، استیگلیتس و دیگر عکاسان تاثیرگذار دوره های مختلف عکاسی اروپا پرداخت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: