به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ، "روح اله دل انگیز" ازقهرمانان کشتی کشورواهل سرزمین کشتی دوست کوهدشت است والان به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی  نیروهای مسلح ایران وتیم ملی کشتی ناشنوایان کشور مشغول پرورش قهرمانان این عرصه در ورزش ایران است با وی که روزجمعه  15 آبان نیز درجریان مسابقات انتخابی کشتی نوجوانان فرنگی لرستان در پلدختر حضور داشته وروند کشتی لرستان در رده های پایه را دید زده بود  در باره چگونگی مسیر پیشرفتش در عرصه قهرمانی وبخصوص موفقیتهایش در حیطه مربی گری کشتی درسطح ملی وهمینطور وضعیت کشتی لرستان وروند آینده این ورزش دراستان به گفتگو نشسته ایم :

دوران قهرمانی

"روح اله دل انگیز" در پاسخ به این پرسش که چگونه وارد ورزش کشتی شده وچه مسیری را در عرصه قهرمانی پیموده،به خبرنگاربرنا اظهار می کند: از سال 74 به کشتی روی آوردم وقهرمان جوانان ایران شدم وبعد با پیشرفتی که داشتم در رده بزرگسالان به قهرمانی کشور دست یافتم وهمراه تیم کشتی باشگاه "پرسپولیس " قهرمان لیگ کشتی ایران شدم .

وی ادامه می دهد:قهرمانی دانشجویان ایران را نیز در کارنامه خود داشته واز سال 83 تا 88 به مدت چند سال قهرمان بزرگسالان جام کارگران وهمچنین نفر اول انتخابی تیم ملی نیروهای مسلح برای مسابقات جهانی فنلاندبودم .

ورود به عرصه مربی گری

سرمربی جوان تیم ملی کشتی نیروهای مسلح  وناشنوایان کشوردر ارتباط با چگونگی ورود خودبه عرصه های مربی گری نیز بیان می کند:

از سال 88 که مسابقات قهرمانی کشور در لرستان برگزارگردیدبا اینکه می توانستم روی سکوی اول قرار بگیرم ولی به خاطر آسیب دردیسک کمر نفر سوم بزرگسالان کشور شدم ودرهمان سال به خاطر تشدید آسیب در دیسک کمر برای همیشه ازمسابقات قهرمانی فاصله گرفتم اما با شناختی که "محمد بنا "سرمربی نامدار کشتی کشورمان ازتوانایی من داشت  به پیشنهاد وتشویق این مربی نامدار وموفق کشور به عرصه مربی گری روی آوردم .

با روی آوردن در عرصه مربی گری درسال 89 یکی از شاگردان من به نام "حمید رضا خامسی "نایب قهرمان آسیا شدوهمین باعث شد که من کار مربی گری رابا انگیزه ایی قوی و به طور جدی دنبال کنم .

این قهرمان کشتی ومربی تیم ملی در ادامه گفتگو با برنا می گوید: سال 90 از سوی" محمد بنا "مدیر تیمهای ملی و" نوربخت" سرمربی تیم ملی جوانان به عنوان مربی تیم ملی جوانان  ایران دعوت شدم وسال 91 به عنوان مربی تیم ملی  نوجوانان تا شهریورماه وبعد از المپیک لندن که آن نتیجه رویایی به وسیله آقای محمد بنا برای کشتی ایران به دست آمدپس از بازگشت آقای" محمد بنا "به کشور با نظر ایشان تا انتهای سال 91 عضوکادرفنی تیم ملی کشتی جوانان شدم .

دل انگیزاضافه می کند:در اوایل سال 92به عنوان سر مربی تیم ملی کشتی فرنگی نیروهای مسلح برای مسابقات جهانی تهران انتخاب شدم که برای اولین بار در طول تاریخ مسابقات جهانی  تیم نظامیان ایران توانست مقام اول را کسب کند .

سرمربی لرستانی تیم ملی کشتی ناشنوایان ایران عنوان می کند:در سال 93 هم به عنوان سرمربی تیم ملی  کشتی نوجوانان ناشنوا انتخاب شدم ودرمسابقات کشتی ناشنوایان جهان که برای اولین باردرسطح جهانی درکشورارمنستان برگزار شده بودتیم ایران توانست با اختلاف بسیار کمی پس ازروسیه  نایب قهرمان جهان شود.

موفقیت در "المپیک سیزم "

درادامه گفتگو با خبرنگار برنا ، "روح اله دل انگیز" به شرکت خود درمسابقات المپیک ارتش های جهان ( سیزم ) که مهر ماه سال جاری در کره جنوبی برگزار گردید اشاره می کند ودرباره موفقیت خود به عنوان سرمربی تیم ملی ایران در این مسابقات می گوید: درسال 94مجدداً به عنوان سرمربی تیم ملی فرنگی نیروهای مسلح جهت شرکت در" المپیک سیزم" که در مهر ماه سال جاری در کره جنوبی برگزار شد ، انتخاب شدم وبرای اولین باردر طول 6 دوره مسابقات "المپیک سیزم" تیم ایران موفق شد برای اولین بار مدال طلای" المپیک سیزم "راتوسط "محمد علی گرایی" که عضو تیم ملی بزرگسالان ایران بوده است  کسب کندودر ضمن تیم ملی ایران توانست برای اولین بار در طول تاریخ این المپیک با اختلاف بسیار اندکی با تیم"  اکراین" به عنوان نایب قهرمان" المپیک سیزم "انتخاب شود.

فعالیتهای کنونی

سرمربی کوهدشتی تیم ملی نیروهای مسلح وناشنوایان ایران دررابطه با فعالیت های فعلی خود درعرصه مربی گری وهمچنین برنامه های آتی تیم ملی کشتی ناشنوایان به خبرنگاربرنا بیان می کند: الان هم مجدداً به عنوان سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان ناشنوا از آبان ماه فعالیتمان را برای مسابقات جهانی ناشنوایان که در فروردین 95 به میزبانی ایران در سالن شهدای هفتم تیر برگزار می شود ، شروع کرده ایم وتلاش خواهیم کرد تا بتوانیم با این تیم برای کشتی ایران یعنی این ورزش ملی کشورمان نتیجه عالی وافتخار آمیزبگیریم .

آینده کشتی لرستان در گرو پیشرفت رده های پایه است

روح اله دل انگیز درادامه گفتگو با خبرنگاربرنا در پاسخ به این پرسش که به عنوان یک سرمربی موفق تیم ملی وضعیت کشتی  لرستان وشهرهای آن را چگونه می بیند بیان می کند: باید شرایط جدید ومرحله نوینی در کشتی لرستان برای پرورش نسلی قهرمان ایجاد شودتاکشتی ماراازنوبازسازی کند وبا توجه به اهمیت دادن وتمرکز هیت های  کشتی برخی از شهرهای استان روند روبه رشدی در کشتی لرستان شاهد هستیم که می تواند آینده کشتی ما را بسازد.

من دررده های مختلف کشتی گرفته ام وتجربه کار مربی گری را نیز دررده های پایه در کارنامه خود دارم وبه خوبی از تاثیر اینچنین توجهی به مسیر رشد کشتی  آشنا هستم لذا کاملاًدرک می کنم که صرف انرژی روی رده های پایه چقدربرای آینده کشتی لرستان مهم است.

این سرمربی تیم ملی  اهل کوهدشت ،می افزاید: من در روز جمعه 15 آبان در پلدختر حضوریافتم واز نردیک مسابقات کشتی انتخابی  نوجوانان استان را زیر نظر گرفتم وسطح کلاس فنی کشتی گیران نوجوان لرستانی را بررسی کردم وبه خوبی به این نتیجه رسیدم که ما یک روند رو به رشد را در تیمهای کشتی پلدختر ، خرم آباد ، کوه دشت ودرود می بینیم .

دل انگیزدر پاسخ به این پرسش که آیا این رونددر همه شهرهای لرستان در حال اتفاق است اظهار می کند : که در تمام لرستان با اینکه این پتانسیلها وظرفیتها وجود دارد ولی در این چهار شهر که برشمردم بهتر دارد کار می شودالبته خود روسای هییتهای کشتی شهرهای دیگرچون بروجرد ، ازنا ، الشتر والیگودرز و... بنا به دلایلی که خودشان می دانند باید بیشتر روی تیمهای پایه کار کنند ومانند این چهار شهر تیم هایشان را با سطح بالاتری در روند این جریان رو به رشد در رده های پایه قرار دهند ولی باز تاکید می کنم که این چهار تیم جهش های بسیارخوبی داشته اند وبخصوص کشتی پلدختردر این یکی دوسال اخیر با تلاشهای رییس هییت کشتی آن جناب حسین بخشیوند مثال زدنی است.

همین پارسال درمسابقات قهرمانی کشور بچه های پلدختر تنها کشتی گیرانی بودند که در سطح کشور در رده نوجوانان بیشترین مدال وعنوانها را کسب کردند که از این لحاظ تلاشهای حسین بخشیوند رییس هییت کشتی پلدختر وهمکاران وی قابل تقدیر است.

"روح اله دل انگیز" سرمربی لرستانی تیم ملی ناشنوایان کشور در پایان گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به  سطح بالای کلاس همه کشتی گیران استان لرستان از لحاظ فنی وقدرت بدنی درمسابقات کشتی نوجوانان استان که 15آبان شخصاً در پلدختر درجریان برگزاری  آن قرار داشت تاکید می کند : همانطور که گفتم این مسابقات نشان دادکه یک روند رو به رشد در رده های پایه در کشتی لرستان در حال اتفاق است ومسئولین باید با حمایتی که در تمامی شهرستانهاازهییتهای کشتی وخود این کشتی گیران انجام می دهندکمک کنند تا کشتی لرستان به عنوان یکی از ریشه دار ترین ورزش های استان به نقطه ایی برسد که در صدر کشتی کشور قرار بگیرد زیرا آینده کشتی استان لرستان در گرو موفقیت دررده های پایه وتداوم حرکت این موفقیتها به سمت کشتی بزرگسالان است.

خبرنگار برنا : رضا جودکی نژاد-استان لرستان