در شمال مسجد شبستان کوچکی قرار دارد که با کاشی‌های رنگی منقوش زیبایی پوشیده شده و سقف دو زاویه شمالی آن به طرز زیبایی با کاشی‌های زیبا مقرنس‌کاری شده است.
در پیشانی شبستان طاق‌نمای مرتفعی وجود دارد که آیات قرآنی با خطوط درشت ثلث عالی بر آن نوشته شده و بر فراز این شبستان دو گلدسته کاشی‌کاری ساخته شده است.
در سمت شرق مسجد طاق‌نمای بلندی دیده می‌شود که به شکلی زیبا با کاشی مقرنس‌کاری شده و کتبیه‌ای به خط ثلث از آیات قرآنی دارد.

در پشت طاق‌نما دالان و در بزرگ مسجد است که به بازارچه ارمنی‌ها گشوده می‌شود.
این مسجد همچنین دارای یک محراب کاشی‌کاری بسیار زیباست که بر آن سوره توحید با خط نسخ خوب نگاشته شده است.
وسط مسجد حوضی به طول 25 متر و عرض 10 متر ساخته شده است. این حوض از سنگ یکپارچه ساخته شده و سابقاً آن را با آب خیرات پر می‌کرده‌اند.