به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران؛فردین هزارخانی رئیس کمیته آموزش اداره ورزش و جوانان گفت؛به منظور توسعه تواناییها و قابلیتهای فردی مدیران و موسسان اماکن ورزشی، برگزاری دوره های آموزشی - کاربردی را در زمینه نیازمندیهای مدیریت اماکن و باشگاه ورزشی در دستور کار خود قرار داده است.

در این راستا اولین دوره آموزشی گروه مدیریت اماکن ورزشی به میزبانی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار و با مدرسی دکتر نقی پور برگزار شد.

فردین هزارخانی رئیس کمیته آموزش با بیان اینکه ؛ مدیریت نوین در نحوه نگهداری و بهره برداری مطلوب از سالن های ورزشی با ظرفیت موجود ورزشکاران سازمان یافته و تلاش جهت همگانی نمودن ورزش بویژه توسعه ورزش در تمامی نقاط شهرستان از مهمترین اهداف تشکیل این دوره می باشد.

این دوره با حضور 39 نفر از مدیران و موسسان اماکن ورزشی شهرستان شهریار برگزار شد.