به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ، حمید رضا آذری در  کارگاه آموزشی کتاب ریاضی آموزگاران پایه پنجم  سراسر استان ،ضمن تاکید بر تداوم برگزاری جلسات آموزشی با حضور مولفین و معلمین  در طول سال تحصیلی گفت: وظیفه اصلی یک معلم، مسئله یادگیری سر کلاس است. اگر خروجی همه تلاش های معلم یادگیری نباشد، کاری صورت نگرفته است.

وی گفت: یادگیری خوب است که ایجاد تغییری نسبتاَ پایدار در رفتار دانش آموز داشته باشد و بطور کلی وضعیت فراگیران را مطلوب تر کند .

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: این وضعیت مطلوب باید در دانش آموزان تغییر مثبت ایجاد کند تا بتوانند دانش فراگرفته خود را در محیط پیرامون بکار بندند.

آذری با تاکید بر اهمیت ایجاد رغیب یادگیری در  دانش آموزان گفت: دو نیاز اساسی برای حادث شدن یادگیری ، تسلط معلم بر موضوع جهت انتقال پیام به دانش آموز و استفاده معلم از روش های نوین، خلاق و جذاب تدریس، بجای روش های سنتی معطوف به سخنرانی است.

وی در ادامه گفت : زمانی که معلم به موضوع و مفاهیم درسی خود آشنا و بسیار مسلط باشد و بتواند با روش های خلاقانه آن را به دانش آموزان منتقل کند، توانسته است گامی به جلو برای یادگیری دانش آموزان بردارد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در پایان خطاب به آموزگان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی یادآور شد: فراموش نکنید که معلمی موفق است که تشنه یادگیری و آموزش باشد و به فراگیران خود عشق بورزد و آنها را بدون یادگیری مطلوب رها نکند.