به گزارش خبرگزاری برنا از اهواز، سید شریف حسینی در جلسه شورای اداری اهواز که شامگاه شنبه 30 آبان ماه در فرمانداری برگزار شد، اظهارداشت: الویت های اعتباری در این زمان به گونه ای طراحی شده که نمی توان با آن  پروژه های نیمه تمام شهرستان را تکمیل کرد بلکه باید  در این راستا بخش خصوصی را وارد کرد.

وی افزود: با ورود بخش خصوصی می توان در کنار ایجاد فرصت های شغلی، تعداد پروژه های بر زمین مانده شهرستان را به سر انجام رساند این مسئله رضایمندی مردم را نیز در پی خواهد داشت. زیرا نیمه کاره ماندن یک پروژه تبعات سیاسی و اجتماعی بسیاری در پی خواهد داشت.

نیمه کاره ماندن پروژه های عمرانی تبعات امنیتی به همراه دارد

سید شکر خدا موسوی دیگر نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با حضور در این جلسه عنوان کرد: بی توجهی به برخی پروژه های فرهنگی تبعات امنیتی در پی دارد.

وی با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته بر اساس قانون 180 گفت: تخصیص این میزان اعتبار برای شهرستان اهواز مانند قطره ای در دل دریاست؛ به همین دلیل تنها با الویت بندی مناسب و منسجم می توان بخشی از مشکلات موجود را رفع کرد.