به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،گودرز کریمی فر  در جلسه کارگروه گردشگری استان لرستان اظهار داشت: کارگروه خدمات سفر آموزش و پرورش استان را در ۱۰ شهرستان استان تشکیل دادیم.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ مدرسه در شهرستان های استان آمادگی اسکان مسافرین نوروزی را دارند، عنوان کرد: نوروز گذشته ۱۳۰ هزار مسافر را اسکان داده و نوروز ۹۵ آمادگی اسکان ۱۵۰ هزار مسافر نوروزی را داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: اسکان های آموزش و پرورش را در قالب درجات یک، دو، سه و ممتاز تعریف کرده و برای هرکدام نوع پوشش دهی و خدمات را بیان کردیم.

کریمی فر با بیان اینکه قصد ارتقای ۳۰ درصد اسکان های درجه دو به درجه یک و ۲۵ درصد اسکان های درجه سه به درجه دو را داریم، تصریح کرد: بنا بود ۷۰ میلیون تومان در اختیار آموزش و پرورش برای تجهیز این مدارس قرار گیرد که هنوز موفق به اخذ آن نشدیم و می تواند در ارتقای مدارس درجه سه به درجه دو به ما کمک کند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که استانداری ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد تا بتوانیم نوع خدمات و اسکان را به نحو احسن ارتقا دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: طی دوسال اخیر آموزش و پرورش رتبه اول اسکان غرب کشور را از لحاظ کیفی و کمی به خود اختصاص داده است.

کریمی فر یادآور شد: آموزش و پرورش از ظرفیت زیادی در راستای گردشگری و خدمات سفر برخوردار است اما حمایت های سایر دستگاه ها با محوریت استانداری می تواند این ظرفیت را کیفی، مطلوب و عمیق کند.