به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ طی حکمی از سوی رسول خادم، رییس فدراسیون کشتی حجت رسولی به عنوان سرپرست هیات کشتی استان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

نظر به تعهد و تخصص شما در امر ورزش؛ به عنوان سرپرست هیات کشتی استان قزوین تا برگزاری مجمع منصوب می شوید. امید است در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

حجت رسولی کارشناس ارشد اداره کل ورزش و جوانان استان است، پیش از رسولی عین ا.. صادقی سرپرستی هیات را برعهده داشت.