به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، در مجمع انتخاب رییس هیات ورزش های دانشگاهی استان که با حضور ناظر فدراسیون و نمایندگان مراکز علمی آموزشی استان برگزار شد، دکتر عباس صادقی چهره شناخته شده ورزش استان به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

در این انتخابات که با حضور مسیحا نماینده و ناظر فدراسیون و نمایندگان دانشگاه های مراکز آموزش عالی استان برگزار شد، عباس صادقی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به مدت 2سال به عنوان رییس هیات ورزشی دانشگاه های استان انتخاب شد.

با انتخاب رییس هیات قزوین تاکنون در 29 استان انتخابات برگزار شده است.