به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، امیر پورمهدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از پایان مهلت ثبت نام در دو انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 901 نفر جهت نامزدی در این دو انتخابات در خراسان رضوی ثبت نام کردند.

وی در رابطه با تعداد حوزه‌های انتخابیه استان، تصریح کرد: برای انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 حوزه اصلی و 61 حوزه فرعی و برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری یک حوزه اصلی در 27 شهرستان و 42 بخش استان خراسان رضوی عملیاتی شده است، همچنین هیئت نظارت بر انتخابات در خراسان رضوی علاوه بر هیئت مرکزی 5 نفره، در سطح 43 بخش و 28 شهرستان هیئت‌های 3 نفره نظارت دارد.