به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از لرستان، سرهنگ "رضا شیراوژن"در جمع کارکنان آموزش و پرورش خرم آباددر محل سالن دبیرستان 22بهمن این شهرستان،با اشاره به این که استفاده از ماهواره آثار زیانبار روحی - جسمی و روانی به دنبال داشته و زمینه ساز بروز جرایم و آسیب های اجتماعی در جامعه است،افزود :شبکه های ماهواره باعث بوجود آمدن فاصله روانی - عاطفی بین خانواده ها شده و جوانان را به سمت بی بند و باری،خرافه پرستی و کم رنگ جلوه دادن اعتقادات و ارزشهای دینی هدایت می کند.

وی با تبیین راهکارهای مقابله با آسیب ها و تهدیدات شبکه های ماهواره ای اظهارداشت: ترویج سبک زندگی اسلامی، تعمیق ارزش ها و باورهای دینی و تقویت بنیه های اعتقادی در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

شیراوژن با بیان این که مبارزه همه جانبه با دین و اعتقادات اسلامی از اهداف شبکه های ماهواره ای کشورهای غربی است، به انحطاط کشاندن جوانان و فروپاشی خانواده ها را ازاهداف شوم این شبکه ها برشمرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان  با تأکید بر آگاه سازی افراد جامعه و آموزش خانواده ها در خصوص پیامدهای استفاده از برنامه های ماهواره ای گفت:مقابله با آسیب های ماهواره نیازمند جهاد فرهنگی در جامعه است .

وی تخریب هویت ملی،ترویج مد گرایی، القای شکاف میان مردم و حاکمیت،شایعه پراکنی،تزلزل بنیان اخلاقی خانواده، اتلاف وقت و از بین بردن روحیه اعتماد به نفس،گسترش فرهنگ مصرف گرایی و گرایش به سمت  کالاهای غربی،ترویج بی عفتی و خیانت را، از جمله آسیب های اجتماعی  ماهواره دانست.

شیراوژن پر کردن اوقات فراغت فرزندان از طریق ورزش و سایر تفریحات،کسب اطلاع از آسیب های شبکه های ماهواره و اهداف و مقاصد آن ها،تقویت بنیان های دینی و اعتقادی در مجموعه ویژگی های شخصیتی خود و اعضاء خانواده،نظارت و کنترل بر فرزندان نسبت به استفاده از ماهواره،استفاده از کارشناسان و مشاورین مجرب و متعهد ، در صورت ایجاد مشکلات رفتاری و اخلاقی در میان اعضاء خانواده به دلیل تاثیرپذیری از برنامه های ماهواره ای را، از جمله راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه  قلمداد کرد.