به گزارش برنا آذربایجان غربی، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی به منظور صیانت از ماهیت غیر سیاسی سازمان های مردم نهاد و پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از ظرفیت این سازمانها در فعالیت های انتخاباتی سالجاری اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر کرد:

  1. طبق مفاد ماده یک تصویب نامه شماره 27862/ت31281ه مورخ 08/05/1384 هیأت وزیران، سازمانهای مردم نهاد دارای ماهیت غیر سیاسی هستند و حفظ استقلال این سازمانها برای پیگیری اهداف، ایجاب می نماید تا از هرگونه حمایت یا اظهار نظر له یا علیه نامزدهای انتخابات، احزاب و جریانات سیاسی خودداری کنند. در این راستا نصب هرگونه نوشته و یا تصاویر مرتبط با موضوع انتخابات و نامزدها در محل فعالیت سازمانهای مردم نهاد یا با امضاء این سازمان ها ممنوع است.
  2. با عنایت به احتمال شروع فعالیتهای تبلیغاتی زود هنگام توسط تعدادی از نامزدهای انتخاباتی و تعاملاتی که در این زمینه با برخی از سازمانهای مردم نهاد صورت می پذیرد، ترتیبی اتخاذ نمائید از برگزاری هرگونه همایش، سمینار و جلسات هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد از اول دی ماه سال جاری خودداری گردیده و اینگونه جلسات به بعد از انتخابات موکول شود.
  3. هیات های نظارت استان و شهرستان موظف هستند با همکاری مراحع نظارتی, عملکرد سازمانهای مردم نهاد را از حیث عدم ورود به فعالیتهای انتخاباتی مورد بررسی قرار داده و عندللزوم طبق ماده 28 تصویب نامه هیأت وزیران با تشکلهای متخلف برخورد قانونی شود.