به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در جلسه شورای قضائی استان کرمان اظهار داشت:خوشبختانه در 9 ماه گذشته سال جاری در اکثر حوزه های قضائی برنامه پیش بینی شده محقق گردیده است واز رشد موجودی های دادگستری استان جلوگیری شده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان میزان مختومه شدن پرونده ها براساس قوانین ومقررات حاکم و دستورالعمل های کاهش موجودی را از عوامل موثر درسنجش ومحاسبه  بهره وری دانست.

وی کاهش ورودی پرونده ها را یکی دیگر ازشاخص های این ارزیابی برشمرد وافزود:این کاهش مبین اثربخشی تلاش های پیشگیرانه ازوقوع جرائم،ایجادفرهنگ صلح وسازش وارجاع دعاوی به شورای حل اختلاف ونهادهای داوری می باشد.

این مقام ارشد قضائی بر استفاده موثر ازفناوری های نوین  وسامانه مدیریت پرونده(سمپ) در دادگستری استان کرمان تاکید کرد وافزود:کسب رتبه های برتر درسطح کشور در حوزه انفورماتیک مبین ارتقاء سطح عملکرد  کارمندان قضائی واداری است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با بیان اینکه رشد ورودی های پرونده به دادگستری نسبت به سال گذشته 6درصد کاهش نشان می دهد،افزود:ازابتدای سال جاری تاکنون 9درصد از موجودی های پرونده های واحد های قضائی استان کاهش یافته است .