به گزارش خبرگزاری برنا از گلستان ، معاون وزیر ورزش در امور جوانان با نشستی در محل فرمانداری گمیشان سیا ستهای مهم وزارت را در امور جوانان تشریح کرد .
 
در این گفتگو رستمی ضمن تبریک هفته وحدت به مردم منطقه، واگذاری امور جوانان به بخش های غیر دولتی را یکی از موارد مهم و مشارکت نهاد مند جوانان را در گروی این واگذاریها دانست.
 
رستمی افزود: در حال حاضر تحول خوبی درجهت افزایش و حمایت از سمن ها صورت گرفته و امیدواریم تعداد سمن ها در سطح کشور به 5000 سمن افزایش و با برنامه ریزیهای بعمل آمده در نظر است آنها را مورد حمایت قرار داده و در جهت توسعه آنها کوشا باشیم.
 
رستمی درخصوص وام ازدواج جوانان نیز گفت: در سال 94 تمامی درخواستهای وام ازدواج جوانان در سیستم بانکی مورد رصد قرار گرفته و تا کنون 80٪ ار آن تحقق پیدا کرده است و جوانان وام خود را دریافت کرده اند.
 
رستمی گفت: بسته حمایتی ازدواج هم حمایت معنوی و هم حمایت اقتصادی و مادی رادربردارد, در حمایت معنوی آموزش و مشاوره خانواده ها و زوجهای جوان مورد بررسی و اولویت قرار گرفته است و امیدواریم با کاهش آسیب های ناشی از ازدواجهای نا آگاهانه و نا پایدار گام بلندی در جهت کاهش آثار طلاق در جامعه برداریم .