به گزارش خبرگزاری برنا از محمودآباد؛ یحیی یوسف پور در جلسه با تشکل های مردم نهاد، اظهار داشت: تقویت سازمان های مردم نهاد به عنوان حلقه واسط بین دولت و مردم و استفاده از پتانسیل تشکل ها برای توسعه کشور از جمله رویکردها و اولویت های دولت تدبیر و امید به شمار می رود.

وی با بیان اینکه به دنبال افزایش تعداد تشکل های مردم نهاد و همچنین ارتقای سطح کیفی آنها هستیم گفت: این تشکل ها از پویایی خاصی برخوردارند و رشد و توسعه جامعه با رشد عرصه عمومی و تقویت بنیاد های آن ایجاد می شود.

یوسف پور افزود: تعامل بین نهادهای مردمی و دولتی باید دوسویه باشد و وقتی نهادهای دولتی گامی را برمی دارند، به تبع آن نهادهای مردمی نیز باید اقدامی را انجام دهند.

وی با بیان اینکه سازمان های غیردولتی بر سه پایه داوطلبانه، غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می شوند اظهار کرد: کشور با افت سرمایه اجتماعی روبروست و در شرایط کنونی سازمان های غیردولتی در راستای اعتمادسازی بین اجتماعات محلی و دولتی می توانند نقش مهمی داشته باشند

فرماندار محمودآباد با اشاره به نقش حساس مردم در مدیریت امور گفت: در دنیای امروز استفاده از نیروهای انسانی برای توسعه، یک اصل است و ما نیز به این مسئله نیاز داریم که مردم در برخی حوزه ها ورود و آنها را مدیریت کنند که یکی از راهکارهای تحقق این مسئله، توسعه تشکل های غیر دولتی و سازمانهای مردم نهاد است.

یوسف پور با بیان اینکه یکی از نشانه های توسعه یافتگی توجه به سرمایه های انسانی است ،تصریح کرد: با ورود و مشارکت مردم در حل مشکل قسمتی از بخش ها، انحرافات و برخی ناهنجاری ها کاهش پیدا خواهد کرد.

حسین زراعتی، معاون فرماندار محمودآباد، نیز در جلسه تشکل های مردم نهاد، گفت: آموزش، آگاه سازی و ایجاد نهاد اجتماعی و همچنین تشخیص و دسته بندی این نهادها از جمله زمینه هایی است که سمن ها می توانند در آن نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: اعتمادسازی، مشارکت و رضایتمندی جز مهم ترین اهداف تشکیل سازمان های مردم نهاد وسمن ها  به شمار می رود.

زراعتی تصریح کرد: تقویت تشکل های مردم نهاد که بستری برای افزایش مشارکت عمومی در جامعه به عنوان حلقه واسط بین دولت و مردم هستند، نقش مهمی در توسعه کشور دارند.

معاون فرماندار محمودآباد گفت: فعالیت سازمان های مردم نهاد وسمن ها  یکی از بسترهای مهم برای حضور ومشارکت مردم است.

وی یادآور شد: دولت به تنهایی نمی تواند  مشکل برخی حوزه ها را حل کند ونیازمند حضور مردم است و به همین منظور دولت تدبیر وامید از فعالیت تشکل های غیر دولتی به صورت جدی حمایت می کند.