مهندس محمد مهدی قرائی در گفتگو با خبرگزاری برنا از مشهد با اعلام این خبر افزود: در 9 ماهه امسال 138 میلیون و 268 هزار لیتر نفتگاز یورو چهار در این منطقه به مصرف رسیده است که این آمار در مدت مشابه سال قبل 67 میلیون و 101 هزار لیتر بوده است.

وی اظهارداشت: آمار مقایسه ای نشان از رشد 106 درصدی مصرف نفتگاز یورو چهار در این منطقه دارد.

قرائی تصریح کرد: میزان کل مصرف نفتگاز یورو چهار در منطقه خراسان رضوی در سال گذشته به میزان 112 میلیون و 733 هزار لیتر بود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی در ادامه به میزان مصرف بنزین یورو چهار در 9 ماهه نخست امسال در این منطقه اشاره کرد و بیان داشت: در این مدت میزان 147 میلیون و 828 هزار لیتر بنزین یورو چهار به مصرف رسیده است.

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: همچنین مصرف بنزین یورو چهار در سال 93 به میزان 149 میلیون و 134 هزار لیتر می باشد.