سعید زیلایی یک فعال حقوق شهروندی در گفتگو با خبرگزاری برنا در اهواز، اظهارداشت: ظاهرا خبر تعطیلی تنها اردوگاه نگهداری متکدیان شهر اهواز به گوش نه تنها متکدیان داخلی و استان های دیگر رسیده بلکه این خبر به سرعت هرچه تمامتر به گوش شهروندان خارجی هم رسیده تا جایی که که تعدادی از میهمانان شهروند کشور سوریه نیز با استفاده از فصل خوب هوا در اهواز به این شهر آمده تا از این فرصت برای کسب درآمد و تکدی گری استفاده کنند.

در همین رابطه یکی از این تکدی گران خارجی که از سوریه به اهواز آمده است، به خبرنگار ما می گوید: ما چند نفر زن به همراه بچه های کوچکمان از سوریه به شهر اهواز آمده ایم و به صورت دسته جمعی در یک خانه مسکونی در بیرون از شهر نگهداری می شویم و هر صبح در میدان چهار شیر اهواز توسط صاحب این منزل شخصی برای گدایی و تکدی منتقل شده و غروب هم برای رفتن به همان منزل در همان میدان تجمع می کنیم.

این متکدی سوری که زبان فارسی را دست و پا شکسته بیان می کند، ادامه داد: برای اینکه جای خواب و خوراک مناسب داشته باشیم، مجبوریم از صاحب خانه اطاعت کنیم؛ او ما را به چشم یک منبع درآمد خوب نگاه می کند.