به گزارش خبرگزاری برنا از گلستان، دکتر صادقلو در این نشست از تنظیم سند توسعه 1404 استان خبر داده و افزود: در عرصه خدمتگزاری به مردم و در سند توسعه استان تمامی مناطق و شهرستانهای استان مورد توجه بوده و گزارش اقدامات دولت در این خصوص موجود است.

استاندار گلستان بزرگترین ثروتی که خداوند به انسان هدیه نموده است را عمر دانسته و جوانان را به مدیریت عمر و استفاده از تمامی فرصتها و لحظه های زندگی تشویق نمود.

ایشان در بحث استراتژی کلان استان گفت: نقشه راه استان تنظیم شده و دراین نقشه راه به تمامی پتانسیلهای توسعه استان از جمله گردشگری،  کشاورزی و صنایع تبدیلی ،صنعت و معدن و کریدورهای جاده ای-ریلی دریایی و ... مد نظر و توجه قرار گرفته است.