به گزارش خبرگزاری برنا از رومشگان لرستان، نخستین نشست خبری و پرسش و پاسخ فرماندار رومشگان  با اصحاب رسانه در سالن کنفرانس فرمانداری این شهرستان انجام گرفت .

در چینش هیئت اجرایی عدالت رعایت شده است