به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، موسسه ژئوفیزیک وابسته به دانشگاه تهران کانون وقوع این زلزله را شهر جلیل آباد جمهوری آذربایجان در 17 کیلومتری شهرستان بیله سوار مغان استان اردبیل و در عمق 19 کیلومتری زمین ثبت کرده است.

این زمین لرزه باعث ترس و هراس شهروندان بیله سوار مغان و دیگر شهرستان های شمالی استان اردبیل شد.

علی اسلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل گفت که هنوز گزارشی از خسارت های احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.