به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد در نشست خبری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر خلاق اظهار کرد: هر مدیری که در دستگاه دولتی، عمومی و غیره مشغول به فعالیت می شود سیاست کاری خود را اعلام می کند.

وی افزود: سیاست اصلی بنده از ابتدای فعالیت در این سمت، مشارکت جدی بخش خصوصی در اصفهان است و در واقع در نظر داریم سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در اصفهان پاگشا کنیم، همچنین با تسهیل فضای سرمایه گذاری، اجازه نمی دهیم سرمایه گذاران اصفهانی در شهرهای دیگر سرمایه گذاری کنند.

شهردار اصفهان تصریح کرد: اگر شهرداری بودجه خود را تا 3 برابر هم افزایش دهد، مگر چقدر می تواند پروژه عمرانی و فرهنگی در شهر اجرا کند، این در حالی است که با کمک بخش خصوصی می توان نهضتی از پروژه های مختلف در شهر ایجاد کرد.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه بخش خصوصی می تواند در قالب یک شهرداری عمل کند، خاطرنشان کرد:مقدمه حرکت های جهشی اصفهان ورود و کمک بخش خصوصی به این عرصه است.

وی به برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر خلاق اصفهان اشاره کرد و گفت: شهرداری اصفهان اولین شهرداری است که بعد از بحث برجام به موضوع جذب سرمایه گذار پرداخته است.

شهردار اصفهان افزود: با توجه به اینکه همایش ها خروجی مطلوب ندارند ،در مدیریت شهری سعی کرده ایم در این همایش ها از تشریفات کمتر استفاده کنیم و به سمت انعقاد تفاهم نامه و قرارداد ها حرکت کنیم.