سروش پورآزاد در گفتگو با خبرگزاری برنا در مشهد گفت: طبق تفاهم نامه بین اداره ورزش و جوانان شهرستان درگز و شبکه بهداشت و درمان کارگاه های تغذیه مناسب و تغذیه ورزشی برای ورزشکاران درگزی برگزار می شود.

پورازاد گفت: اولین کارگاه تغذیه ورزشی پنج شنبه ٢٤ دی در محل سالن جلسات اداره ورزش و جوانان شهرستان درگز با حضور تیم نونهالان شنا بانوان و خانواده آنها و کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این کارگاه به صورت رایگان برگزار می شود و در صورت رضایت برای سایر تیم های شهرستان نیز برگزار خواهد شد.