به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، فرج الله فصیحی رامندی رییس شورای شهر قزوین در دومین جلسه پارلمان محلی قزوین که با دستور کار تدوین سیاست های کلی بودجه سال 95 شهرداری برگزار شد، گفت: شهرداری قزوین در زمانبندی تدوین و اعلام سیاست های بودجه گزارشی از پروژه هایی که از سال 90 تا 94 در بودجه آمده اما هنوز اجرا نشده را به شورا ارائه دهند.

وی ضمن اینکه ملاک عمل قرار دادن اسناد و چشم اندازهای بالادستی را در تدوین بودجه سال آتی مهم دانست، افزود: باید در تدوین سیاست های سال 95 برنامه ای داشته باشیم که کمتر با آفت تکرار پروژه های نیمه تمام در بودجه مواجه شویم و مطالعات اولیه پروژه ها و اجرای کامل و دقیق آن ها و همچنین پیوست پروژه ها از نظر پیشرفت ریالی و فیزیکی مورد ملاک قرار بگیرد.

لزوم تدوین بودجه براساس سیاست ها و چشم اندازهای اقتصاد مقاومتی

ریاست شورا در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به نتایج به دست آمده در جلسه با اشاره به جامعیت دستورالعمل بودجه وزارت کشور اظهار کرد: کلیاتی که شورا در رابطه با بودجه به بحث و بررسی می پردازد در این دستورالعمل آمده و ضمن تاکید به آن کلیات موارد خاص شهر را جمع بندی می کنیم و کلیات خاص همانند ساماندهی ورودی های شهر، باغستان سنتی یا نواحی منفصل و اختصاص بودجه برای آنها را مورد تأکید قرار می دهیم.

فصیحی رامندی در پایان با اشاره به لزوم تدوین بودجه براساس سیاست ها و چشم اندازهای اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، عنوان کرد: به منظور تنظیم روابط و سرعت در اجرای چشم انداز 1404 اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی؛ بودجه به شورا ارائه شود.