به گزارش گروه فضای مجازی برنا از سیستان و بلوچستان نشریه صبح زاهدان در کانان خبری خود اعلام کرد: علت سقوط نقص فنی و از کار افتادن موتور بوده است. خلبان قصد فرود داشته که هواپیما با کابل های فشار قوی برخورد کرده و سقوط میکند. در این حادثه هر دو خلبان این هواپیما شهید می شوند.

اسامی شهدای سانحه اف ۴ امروز در کنارک، شهید بلورخانی و حفیفی پور بوده است.