به گزارش خبرگزاری برنا  در لرستان، علی هادی چگنی در جلسه بررسی واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی افزود: از این تعداد طرح نیمه تمام 291 طرح استانی، 32 طرح ملی استانی شده و 12 طرح ملی در بررسی های اولیه تاکنون قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان ادامه داد: اعتبار مبادله شده سال جاری، عملکرد و میزان مورد نیاز برای اتمام 12طرح ملی نیز به ترتیب یکهزار و 950 میلیارد ریال، هفت هزار و190 میلیارد ریال و 50 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه لرستان جزو استان های پیشتاز در واگذاری طرح های نیمه تمام است، اظهار داشت: اعتبار مبادله شده 32 طرح ملی استانی شده در سال 94، یک‌هزار و 890 میلیارد ریال بوده که عملکرد این طرح ها تاکنون شش هزار و 520 میلیارد ریال و برآورد اعتبار آن پنج هزار و 80 میلیارد ریال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان تصریح کرد:اعتبار مبادله شده سال جاری، عملکرد و میزان مورد نیاز برای اتمام 12طرح ملی نیز به ترتیب یک‌هزار و 950 میلیارد ریال، هفت هزار و190 میلیارد ریال و 50 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. 

وی اظهار داشت:  اعتبار مبادله شده سال 94 طرح های استانی  یک‌هزار و 590 میلیارد ریال است که عملکرد این طرح ها سه هزار و 110 میلیارد ریال بوده و باید برای تکمیل آن سه هزار و 400 میلیارد ریال تامین شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان افزود: با توجه به حجم بالای این طرح ها، تخصیص دولتی برای تعیین تکلیف آن کافی نبوده و استان مجبور است با فراخوان بخش خصوصی ، روند تکمیل و بهره برداری این طرح ها را تسریع ببخشد.

چگنی  اظهار داشت: به رغم تخصیص اعتبارات عمرانی مطلوب در دو سال گذشته به استان، میانگین اعتبارات استان طی سال های اخیر پنج هزار میلیارد ریال بوده است و در صورت ادامه این روند طرح های عمرانی تا دهه های آینده نیز تکمیل نخواهد شد.

بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 18 استان طرح های قابل واگذاری را آماده انتشار در مطبوعات کرده اند که لرستان به عنوان استان سوم در این راستا معرفی شده است.