به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، اقبال عباسی در جلسه ایثارگران استان اردبیل گفت: در آزمون های استخدامی که افراد به صورت رقابتی جذب می شوند، عده ای با ارایه معرفی نامه متفرقه از بنیاد شهید جذب می شوند، در حالی که این امر باید با هماهنگی بنیاد شهید صورت گیرد.

وی افزود: 25 درصد استخدام دستگاه های اجرایی متعلق به بنیاد شهید بوده و تغییر وضعیت نیروهای موجود یا معرفی نامه های متفرقه قابل قبول نیست و اگر این رویه در گذشته رعایت نشده، باید جبران مافات شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اردبیل بیان کرد: بر اساس قانون و مصوبه هیات دولت در جذب نیروهای خدماتی، رسمی و قراردادی باید سهمیه رعایت و رابطه مدیران با واحدهای ایثارگری گزارش شود.

او اضافه کرد: برخی بدون هماهنگی دستگاه و بنیاد شهید در گذشته جذب شدند در حالی که از خانواده ایثارگران عده ای مشکل داشته، در اولویت بوده و از گذشته باقی مانده اند.

عباسی گفت: حق و حقوق ایثارگران باید توسط رابطان ایثارگری از جمله در استخدام ها، اولویت های انتصاب ها، تجهیز واحد ایثارگران و احداث رمپ ها با جدیت بیشتری پیگیری شود.