به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، در برنامه ششم توسعه سهم نفت در بودجه کشور باید به 25 تا 30 درصد کاهش یابد، به همین دلیل با توجه به اهمیت بخش معدن یکی از مهم‌ترین محورها در این برنامه، توجه ویژه به فعالیت‌های معدنی است.
کشورمان اکنون جزو 10 کشور برتر معدنی دنیا محسوب می‌شود و از نظر منطقه‌ای نیز در بسیاری از مواد معدنی رتبه‌های مناسبی داریم، به‌نحوی‌که رتبه اول ذخایر مواد معدنی در خاورمیانه در اختیار ایران است.
به همین دلیل در سال‌های اخیر توجه بیشتری به بخش معدن شده، به‌نحوی‌که در بودجه سال 94 حدود 600 میلیارد تومان اعتبار به بخش اکتشاف اختصاص یافته است. تاکنون فقط توانسته‌ایم 7 درصد از پهنه کشور را شناسایی کنیم.
از سوی دیگر عمق اکتشاف درکشورمان به 50 متر خلاصه می‌شود، این در حالی است که در کشورهای مختلف این عمق به 2 کیلومتر نیز می‌رسد.درصورتی‌که بتوان عمق فعالیت‌های معدنی را در کشور و استان افزایش داد، موفقیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف تولیدی به دست خواهد آمد.
اکنون 7000 معدن در کشور وجود دارد که از این میزان حدود 5500 معدن فعال است و 350 میلیون تن ماده معدنی از آن‌ها استخراج می‌شود. این در حالی است که میزان ذخایر احتمالی کشور حدود 57 میلیارد تن برآورد شده و میزان ذخایر قطعی نیز 37 میلیارد تن است.
حدود یک درصد از تولید ناخالص کشور مربوط به بخش معدن است و باید به دنبال افزایش یک درصدی سهم این بخش در تولید ناخالص باشیم و در صورت تحقق این موضوع در تمامی بخش‌ها مانند اشتغالزایی و ایجاد صنایع معدنی با افزایش دو برابری مواجه خواهیم شد.
هزینه اکتشاف در کشورمان نسبت به سایر کشورها در حدود 3 صدم درصد بوده و باید این رقم را افزایش دهیم تا بتوانیم ذخایر موجود را به‌خوبی شناسایی کرده و برای بهره‌برداری از آن‌ها گام برداریم.
به‌هرحال با توجه به اهمیت و نقش مهم بخش معدن در توسعه اقتصادی، در نظر داریم که همایش‌های مختلفی با حضور کارشناسان، صاحبنظران، فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه در استان برگزار کنیم تا بتوان از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کرد.
با توجه به ظرفیت‌های ویژه بخش معدن کشور، این بخش می‌تواند محور توسعه در استان و کشور باشد.
 در برنامه ششم توسعه سهم نفت در بودجه کشور باید به 25 تا 30 درصد کاهش یابد، به همین دلیل با توجه به اهمیت بخش معدن یکی از مهم‌ترین محورها در این برنامه، توجه ویژه به فعالیت‌های معدنی است.
کشورمان اکنون جزو 10 کشور برتر معدنی دنیا محسوب می‌شود و از نظر منطقه‌ای نیز در بسیاری از مواد معدنی رتبه‌های مناسبی داریم، به‌نحوی‌که رتبه اول ذخایر مواد معدنی در خاورمیانه در اختیار ایران است.
به همین دلیل در سال‌های اخیر توجه بیشتری به بخش معدن شده، به‌نحوی‌که در بودجه سال 94 حدود 600 میلیارد تومان اعتبار به بخش اکتشاف اختصاص یافته است. تاکنون فقط توانسته‌ایم 7 درصد از پهنه کشور را شناسایی کنیم.
از سوی دیگر عمق اکتشاف درکشورمان به 50 متر خلاصه می‌شود، این در حالی است که در کشورهای مختلف این عمق به 2 کیلومتر نیز می‌رسد.درصورتی‌که بتوان عمق فعالیت‌های معدنی را در کشور و استان افزایش داد، موفقیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف تولیدی به دست خواهد آمد.
اکنون 7000 معدن در کشور وجود دارد که از این میزان حدود 5500 معدن فعال است و 350 میلیون تن ماده معدنی از آن‌ها استخراج می‌شود. این در حالی است که میزان ذخایر احتمالی کشور حدود 57 میلیارد تن برآورد شده و میزان ذخایر قطعی نیز 37 میلیارد تن است.


حدود یک درصد از تولید ناخالص کشور مربوط به بخش معدن است و باید به دنبال افزایش یک درصدی سهم این بخش در تولید ناخالص باشیم و در صورت تحقق این موضوع در تمامی بخش‌ها مانند اشتغالزایی و ایجاد صنایع معدنی با افزایش دو برابری مواجه خواهیم شد.
هزینه اکتشاف در کشورمان نسبت به سایر کشورها در حدود 3 صدم درصد بوده و باید این رقم را افزایش دهیم تا بتوانیم ذخایر موجود را به‌خوبی شناسایی کرده و برای بهره‌برداری از آن‌ها گام برداریم.
به‌هرحال با توجه به اهمیت و نقش مهم بخش معدن در توسعه اقتصادی، در نظر داریم که همایش‌های مختلفی با حضور کارشناسان، صاحبنظران، فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه در استان برگزار کنیم تا بتوان از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کرد.