محمد مهدی قرائی در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد با اعلام این خبر افزود: در ماه های مهر، آبان و آذرماه سال جاری میزان 133 میلیون و 426 هزار و 897 مترمکعب گاز طبیعی توسط خودروها در جایگاه های گاز طبیعی استان به فروش رسیده است.

وی همچنین به ارائه آماری در زمینه مصرف گاز طبیعی در جایگاه ها در ماه های مهر، آبان و آذرماه سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: در مدت مشابه 118 میلیون و 324 هزار و 58 مترمکعب گاز طبیعی در جایگاه ها به مصرف رسیده است.

این مقام مسئول در ادامه میزان افزایش مصرف گاز طبیعی در سال 94 نسبت به مدت مشابه در سال 93 را به میزان 15 میلیون و 102 هزار و 839 متر مکعب عنوان کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: