به گزارش برنا آذربایجان غربی ، حسین سیوانی اصل  در جلسه تشکیل شرکت تعاونی توسعه خوی با اشاره به ضرورت تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان، اظهار داشت: اعضای هیئت موسس این تعاونی باید افراد متخصص، توانمند، و علاقه مند باشند.

وی افزود: در صورت انتخاب درست اعضای هیئت موسس  میزان موفقیت این تعاونی افزایش می یابد

فرماندار خوی با اشاره به دامنه فعالیت این شرکت اظهار داشت: هر  چقدر دامنه فعالیت این شرکت  بیشتر باشد فضای رقابتی ایجاد می شود و این به نفع شهرستان و شرکت توسعه و عمران خواهد بود.

 وی افزود: یکی دیگر از راه های تضمین موفقیت تعاونی را استفاده از سرمایه های موجود به وی‍ژه سرمایه های خرد عنوان کرد

همچنین در این جلسه مقرر گردید لیست پیشنهادی اعضای هیئت موسس تهیه و برای تصمیم گیری به جلسه آتی معرفی شود.