به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، زهرا محمدی نیک مدیر مرکز فرهنگی بهرمان در این باره گفت: این کارگاه آموزشی با مشارکت فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن در مدرسه راهنمایی فرزانه سطح منطقه با حضور دانش آموزان برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه کارشناس حاضر در جمع 400 دانش آموز، آنها را با خطرات شب چهارشنبه سوری، پیشگیری از حریق، آشنایی با ایمنی و ... آشنا کرد.

مدیر مرکز فرهنگی بهرمان با بیان اینکه تمام دانش آموزان در محوطه مدرسه ایستاده بودند، اظهار داشت: کارشناس آتش نشانی با آتش زدن تشتک وسط حیاط نحوه اطفاء حریق با خاموش کننده دستی را به دانش آموزان آموزش داد و در پایان در چندین نوبت از تعدادی دانش آموزان که نحوه خاموش کردن با خاموش کننده دستی را آموخته بودند تقاضا کرد که آتش را مهار کنند.