به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از ممنوعیت تعطیلی نانوایی‌ها خبر داد و اظهار کرد: با نانواهایی که به صورت غیر قانونی اقدام به تعطیلی مراکز خود می‌کنند، برخورد خواهد شد.

وی گفت: اخیراً یک واحد نانوایی لواشی به همین دلیل توسط تعزیرات حکومتی همدان به 22 میلیون ریال جریمه محکوم شد.

    مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با بیان اینکه این واحد به اتهام تعطیلی غیر مجاز از سوی شعبه هفتم این اداره کل به جزای نقدی محکوم شد، افزود: نانوایی‌ها در خصوص روز تعطیلی خود باید مجوز لازم را داشته باشند و چنانچه بدون مجوز اقدام به این کار کنند با برخورد جدی تعزیرات حکومتی مواجه خواهند شد.

وی در پایان سخنانش از اجرای طرح بازدید از نانوایی‌ها به خصوص در ایام عید با همکاری بهداشت و شرکت غله خبر داد.