به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان /ایرج شمس گفت: سایت‌های  Aو B پروژه مسکن بهارستان با مجموع برآورد اولیه پنج هزار و 868 واحد در نیمه نخست سال 1391 به این شرکت ابلاغ شد. با توجه به حجم نسبتاً بزرگ پروژه، کار طراحی و برآورد اولیه اعتبارات انجام و به مدیر کل وقت راه و شهرسازی استان اعلام شد.

مدیر امور برق جنوب شرق شهرستان اصفهان گفت: بر اساس برآورد انجام شده، جهت اجرای پروژه‌های نیرورسانی در بخش توزیع، نیاز به اعتباری بالغ بر 170میلیارد ریال است که باید از محل اعتبارات ملی، استانی و شرکت توانیر به نسبت مساوی تأمین شود، به این ترتیب سهم هر یک در تأمین منابع رقمی بالغ بر 57 میلیارد ریال است که البته از ابتدا تاکنون مبالغی از آن تامین شده است.

شمس اضافه کرد: تاکنون دولت 9.5 میلیارد ریال و توانیر 10.1 میلیارد ریال از سهم خود را برای اجرای پروژه نیرورسانی به مسکن مهر بهارستان پرداخت کرده‌اند، اما هیچ مبلغی از طرف استان برای این پروژه واریز نشده است.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب برای اجرای باقیمانده کار نیاز به اعتبار بیش از 150 میلیارد ریال است که در صورت تأمین آن از سوی مراجع مرتبط اجرای پروژه امکان پذیر خواهد بود.

شمس تصریح کرد: جهت پایداری نیروی برق بر اساس توافقات انجام شده با شرکت عمران بهارستان لازم است هرچه سریعتر نسبت به واگذاری زمین جهت پست 63.20 کیلو ولت بهارستان اقدام مقتضی انجام پذیرد.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه سه جانبه بین وزرای وقت نیرو، راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن، تنها تعداد 4050 متقاضی نسبت به واریز هزینه‌های انشعاب برق بر اساس تفاهم نامه مذکور اقدام کرده‌اند که جهت ادامه کار لازم است متقاضیان باقیمانده نسبت به واریز هزینه انشعاب برق با قیمت روز اقدام کنند.

مدیر امور برق جنوب شرق شهرستان اصفهان اظهار کرد: طی سال جاری تاکنون از طریق منابع داخلی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه برق رسانی مسکن مهر بهارستان هزینه شده است.