به گزارش خبرگزاری برنا به گفته فتح الله دهقانی، آب زاینده رود که در اوایل اسفند ماه سال جاری باز شده بود، غروب پنج شنبه بیستم اسفندماه از محل سد بسته شد و آبیاری مرحله دوم کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان تقریبا تا روز شنبه 22 اسفند به پایان خواهد رسید.

نماینده حقابه داران بخش جلگه اصفهان گفت: میزان بارش در سرشاخه‌های زاینده رود در زمستان امسال به هیچ عنوان قابل قبول نبود و شاید باز کردن رودخانه با توجه به محدودیت آب نوعی ریسک باشد، ولی خوشبختانه مدیریت خوبی توسط مسوولان بر آن اعمال شد.

دهقانی افزود: 85درصد اراضی کشت شده بخش جلگه غله کاری شده است و در این مرحله رهاسازی آب رودخانه، حدود 30 متر مکعب آب در بند آبشار در حومه شرقی اصفهان به کشاورزان شرق تحویل داده شد که خوشبختانه در 20 روز اخیر تقریبا آبیاری منظم و با اختلاف کم انجام شده است.

البته این نماینده کشاورزان بخش شرق اصفهان از عدم کشت 15 درصدی توسط کشاورزان به دلیل نوسانات آبی خبر داد.

وی افزود بر اساس برخی قرارهای قبلی با مسئولین حقابه مرحله سوم کشت شرق اصفهان در دهه دوم فروردین سال 1395داده می‌شود.