به گزارش خبر گزاری برنا از غرب تهران، اطهری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس با اعلام این خبر افزود: با تعامل اداره کتابخانه ها و کمیته امداد امام خمینی شهرستان و با پیگیری های عزیزی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی در سال جاری بیش از 1500 جلد کتاب به اداره کتابخانه ها اهدا شد.

وی افزود: اداره کتابخانه ها ضمن تقسیم کتابها تعداد 380 عنوان به کتابخانه مرکزی شهرستان اهدا کرد و مابقی براساس نیاز هر کتابخانه به سایر کتابخانه ها ارسال شد.