به گزارش خبر گزاری برنا از غرب تهران، سمیه اشتری با اعلام این خبر افزود:همزمان با آخرین هفته اسفندماه و نزدیک شدن به عید باستانی نوروز کودکان و خردسالان کتابخانه مرکزی به همراه مادرانشان در بخش کودک کتابخانه جشن هفت سین برگزار کردند.

421316705_151504

وی گفت: در این جشن با گفتن قصه های شیرین، کودکان با همه سین های هفت سین و آداب و رسوم کشور عزیزمان در نوروز آشنا شدند.

در پایان بازی آسیاب بچرخ که از بازیهای محلی ایران است انجام شد، سپس به همه کودکان به خاطر درست کردن هفت سین های زیبا جوایزی اهدا گردید.

422340659_4957