به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، فرزاد طالبی ابراز امیدواری کرد با رونق گرفتن هر چه بیشتر این مکتبخانه ها، هنرمندان موسیقی در برنامه های مختلف مشارکت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی هم با اشاره به ثبت جهانی موسیقی بخشی های شمال خراسان در سال 1391 گفت:  تا پیش از افتتاح این مکتبخانه، زیرساخت های لازم برای ارتقای این موسیقی در خراسان شمالی نامناسب بود.

حسین ثابت قدم افزود: در این مکتبخانه، بیشتر بخشی گری آموزش داده می شود و امید است این مکتبخانه، زمینه تبدیل شدن خراسان شمالی به قطب موسیقی مقامی و نواحی کشور  را  فراهم کند.

وی با بیان اینکه با تدوین اساسنامه این مکتبخانه، نقشه راه برای دست اندرکاران ترسیم می شود گفت:  از 20 فروردین سال آینده، فعالیت این مکتبخانه با حضور اساتید موسیقی در خراسان شمالی آغاز می شود.

استان خراسان شمالی 25 استاد موسیقی  محلی دارد.