به گزارش برنا آذربایجان غربی ، خدواند متعال بهار طبیعت را آنچنان مهیا کرده که هر جنبده ای آن را در دل و جان خود حس می کند و خود را مهیای ورود به آن می نماید، نوروز نوید این بهار است که چون مبتنی بر یکی از اصول دین اسلام یعنی معاد است، در دل و جان می نشیند و بر هر زبانی خوش می آید. دشمنان این فرهنگ در طول تاریخ،  مقابله با این سنت میمون را در اذهان بیمار خود تعریف کرده اند،  اما نتیجه آن هضم شدن آن در این فرهنگ ایرانی  و اسلامی بوده است.

همراهی اسلام با نوروز و همگامی با این سنت نیکو، دل و جان ایرانیان را آکنده از عشق  به نوروز کرده است و گواهی عظمت ایرانیان و سنت نیکوی آنان را به جهانیان اعلام کرده است .

اگرچه عده ای همواره کوشیده اند  میان اسلام و نوروز جدایی افکنند، اما گوشه گوشه فرهنگ اسلامی توجه به نوروز را گوشزد کرده  و از مسلمان خواسته است این سنت حسنه را نیکو دارند .

همزمانی بسیاری از اتفاقات تاریخی  با نوروز و زدن مهر تایید اسلام بر آن ها، آنچنان  نفوذ نوروز را افزون کرده که هیچ تلاشی یارای سرکوب  و منکوب کردن آن را ندارد .

نوروز در مقایسه با اعیاد سایر فرهنگ ها و اقوام، دارای جایگاه ویژه ای است، چه آنکه اگر این چنین نبود، محبوب بشیریت واقع نمی شد  و این چنین دامنه گسترده ای را به خود اختصاص نمی داد .

بی شک همراهی نوروز با بهار طبیعت تنها در فرهنگ ایرانی اسلامی خود را نمایان کرده و تا جهان باقی است، نوروز دوام خواهد داشت .

توجه به این نکته خالی از لطف نیست که سایر فرهنگ ها در شرایطی وارد سال جدید می شوند که خبری از بهار طبیعت نیست، اما نوروز بهار زنده شدن دل و جان را ارزانی دادن است.