به گزارش برنا از شهرکرد؛ در این جلسه آموزشی تعاریف استراتژیک ،ماموریت و چشم انداز ،بررسی محیط داخلی و خارجی  و هدف گذاری پرداخته شد.

رئیس واحد آموزش شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در حاشیه برگزاری این دوره  آموزشی گفت :واحد آموزش شرکت گاز استان در راستای توجه به منابع  انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان و استراتژی توانمند سازی کارکنان و با هدف گسترش و توسعه گازرسانی توسط نیروهای ماهر و مجرب ،در سال 94 از یک ماه قبل از شروع سال، اقدام به نیازسنجی آموزشی براساس استاندارد مشاغل ،نیازهای سازمان و کمیته هاو با رویکرد حل مسائل سازمان کرد.

خانم حبیب پور ادامه داد : و احد آموزش در سال 94 اقدام به برگزاری 103 عنوان دوره آموزشی در بخشهای فنی ،تخصصی ،اداری ،مالی و ...نموده است که این آموزشها تعداد 25هزار و 550 نفر ساعت آموزش را شامل می شود .

وی ارزیابی و سنجش اثر بخشی دور ه های آموزشی اجرا شده در سه سطح واکنش ،یادگیری و رفتار را از دیگر اقدامات این واحد برشمرد و گفت :طی سال 94 تعداد 159 نفر کار آموز دانشگاهی دوره های کارورزی خود به مدت 41 هزار و 160 نفر ساعت را طی  کردند.

حبیب پور با بیان اینکه علاوه بر دور ه های ذکر شده 59 هزار نفر ساعت  آموزش در حوزه HSE  ویژه نیروهای رسمی ، قرارداد مستقیم وپیمانکاری اجرا شده است ،از برگزاری موفق ششمین همایش سراسری روسای آموزش شرکتهای تابع شرکت ملی گاز ایران و مناطق عملیاتی و همچنین در یافت گواهینامه استاندارد ایزو 10015  به عنوان موفقیتهای این واحد در سال 94 یاد کرد .