به گزارش  خبرگزاری برنا ، استان یزد که از نظر اقلیمی خشک و کویری است و 90 درصد نزولات جوی آن تبخیر می شود در سالهای اخیر با معضل بی آبی دست و پنجه نرم می کند.

بارش های اندک در سال های اخیر و بویژه سال ابی جاری نیز مزید بر علت شده و زنجیره کم آبی که به گفته بسیاری از کارشناسان به سمت بی آبی در حرکت بوده را تکمیل کرده است.

بارش های ناچیز اخیر نیز باتوجه به شرایط خشکی که بر خاک استان حاکم بوده نتوانست مرهمی بر زخم کهنه خشکسالی در استان یزد باشد.

چند سالی است که زنگ خطر بی آبی در این استان کویری به صدا در آمده و با وجود آنکه در سالجاری با توجه به بارش بهاری این تصور را در میان افکار عمومی بوجود آورده که امسال در استان مشکل خشکسالی نخواهیم داشت اما این خطه از لحاظ کاهش بارندگی در رتبه نخست قرار گرفته و این به صدا در آمدن زنگ هشدار در استان است.

در شرایط طبیعی، بارندگی موثر و مفید برای سفره های زیر زمینی آب در ماههای آذر تا بهمن صورت می گیرد اما متاسفانه در استان یزد شاهد بارندگی خوبی در این ماهها نبودیم و بیشترین بارندگی های استان مربوط به ماههای دیگر بود که برای آبهای زیر زمینی مفید نیست.