به گزارش برنا،وی تاکید کرد: حرکات دانشجویان برای حمایت از کودکان سرطانی و بی سرپرست حاکی از روح لطیف و عطوفت آنها است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه روحیه دادن به بیماران به امید بهبودی و سرزندگی نعمت بزرگی است، افزود: جنبش های معنوی شکل گرفته در بین جوانان برای حمایت از همنوعان را باید ارج نهاد.

صادقی با بیان اینکه اجرای برنامه هایی از این دست سبب می شود به آینده بهتر بیندیشیم، تصریح کرد: آینده بهتر تنها نیازمند سد، کارخانه و مواردی از این دست نیست بلکه برای آینده بهتر نیاز به ارتقای معنویت داریم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: اگر معنویت در جامعه ارتقا یابد، نیاز به صدقه و دستگیری از نیازمندان از بین خواهد رفت.

وی افزود: به توسعه، آزادی، رشد و ارتباطات بین المللی می اندیشیم و این موجب می شود که مستضعفان و کسانی که به خاطر آنها انقلاب شد، از ذهن و دل مسئولان فراموش نشوند.

گفتنی است در این جشن اجرای موسیقی، نمایش عروسکی، پخش نمایش، اهدای جایزه به کودکان سرطانی و بی سرپرست و مزایده آثار هنری به نفع کودکان سرطانی و بی سرپرست انجام شد.

در حاشیه این جشن، غرفه های فروش اقلام خوراکی، اسباب بازی و کتاب دایر شده و عواید فروش آنها به بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی اهدا شد.