به گزارش خبرگزاری برنا ، نگهدار اسکندری شیری روز یکشنبه در آیین معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر افزود: حفاظت مشارکتی از منابع طبیعی چند سال است که از طرف سازمان جنگل ها و مراتع کشورمطرح و براساس آن حفظ منابع طبیعی باید با مشارکت مردم محقق شود.

وی اضافه کرد: حفاظت از عرصه های طبیعی علیه بیماریها، آفتها، آتش سوزی، جلوگیری از قطع درختان و تصرف نیازمند انگیزه و رغبت است.

اسکندری شیری اظهارکرد: مشارکت مردم در بخش آبخیزداری از مهمترین برنامه های ششم توسعه است که می تواند گامی مهم در مسیر رفع صدمه ها و کاهش خطرها در حوزه منابع طبیعی باشد.

وی افزود: با توجه به بحران آب و خشکسالی های اخیر، سازمان جنگلها و مراتع کشور حفاظت از منابع طبیعی را با اولویت گسترش طرحهای آبخیزداری در دستور کار خود قرار داده است.

این مقام مسئول گفت: مراتع نقشی مهم در اقتصاد خانوارهای عشایری و دامداران دارد و باید اصول و روشهای درست در نگهداری و حفظ مراتع را در نظر داشته باشیم.

اسکندری شیری افزود: فرسایش خاک، بحران آب شیرین و شرایط زیست محیطی از چالشهای مهم درعرصه های طبیعی و زیستی است که با رفع این چالشها از بروز بحرانهایی که عرصه های طبیعی را تهدید می کند، جلوگیری می شود.

وی بر ضرورت جامعه نگری، رعایت قانون و مقررات و ایستادگی در مقابل متخلفانی که به عرصه های منابع طبیعی دست اندازی می کنند و برخورد قاطع با این افراد از سوی مدیران استانی تاکید کرد.

وی گفت: با توجه به گرم شدن زمین، کم آبی وخشکسالی های پی در پی توجه به اهمیت جنگلها و مراتع و بهره گیری از این مواهب خدادادی بیش از هر زمان دیگر ضروری است.

اسکندری شیری افزود: توسعه جنگلها با هدف پیشگیری از گسترش بیابانها و تولید گرد و غبار از سیاستهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از دلایل تولید گرد و غباراز بین رفتن مراتع، جنگلها و رویشگاههای در سطح ملی است، تلاش می شود برای مبارزه با این پدیده نسبت به توسعه پوششهای گیاهی در قالب جنگل کاری، صیانت از مراتع و حفاظت از آنها گام برداریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر نیز در این آئین گفت: خدمت در نظام اسلامی افتخاری است که امروز نصیب افراد شده است و دریافت مسئولیت امانتی است که باید تلاش شود در مدت تصدی پست، بخوبی از آن مراقبت شود.

سعید زرین فر افزود: تغییر مدیریتها با هدف رشد و ترقی سازمانها صورت می گیرد و استفاده از تجربیات و تخصص مدیران گذشته برای پیشبرد کارها ضروری است.

در این آیین سهیل مهاجری به عنوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر معرفی و از خدمات هوشنگ شریفی تقدیر شد.