خبرگزاری برنا-ایلام-حساسیت جایگاه نمایندگی مجلس می طلبد که نامزدهای حضور در عرصه قانونگذاری کشور علاوه بر اینکه به شخصه رعایت قانون را سرلوحه امور خود قرار می دهند ستادهای تبلیغاتی آنها نیز در ایام تبلیغات باید از این رویه تبعیت کنند.
براین اساس مقطع فرجه قانونی تبلیغات انتخاباتی محک و معیاری مناسب برای تشخیص میزان قانونمندی نامزدهای حضور در مجلس قانونگذاری کشور است.
با لحاظ این محک است که می توان سوال کرد که آیا این روزها که باز شور و حال انتخاباتی حال و هوای خاصی به فضای اجتماعی و سیاسی برخی شهرهای کشور بخشیده است آیا می توان از هر طریق، ترفند و تبلیغی برای جذب آرای عمومی مردم استفاده کردحتی اگر لازمه آن نقض حقوق شهروندی عامه مردم باشد؟
تجمع فعالان انتخاباتی مقابل ستادها و سد معبر در خیابان و حرکت کاروان های خودرویی در هنگام شب و بوق های ممتد به عنوان اقدام های تبلیغی و رایج این ایام است که موجب آلایش صوتی محیط و ترافیک در معابر می شود چه تفسیر و توجیهی از سوی نامزد کسب کرسی نمایندگی مجلس مقننه دارد؟ آیا این امر مصداق نقض حقوق عمومی نیست؟
وقتی طرفداران یک نامزد با در دست داشتن پرچم و تزیین خودروهای خود به تصاویر فرد مورد نظر به صورت گروهی از خیابان های یک طرفه و ممنوع وارد می شوند و موجب ترافیک و نقض قوانین راهنمایی و رانندگی می شوند، آیا این اخلال در قانون و بر هم زدن نظم عمومی شهر نیست؟
تجمع و تبلیغ هواداران نامزدها به صورت گروهی در سطح خیابان های اصلی شهر که موجب ازدحام و ترافیک می شود آیا می توان آن را تلاش برای انتخاب فردی مدافع قانون تحلیل کرد؟
طرفداران نامزدها باید با پایبندی به اصول و موازین قانونی تنها در آن چارچوب مشخصی که حق تبلیغ دارند، حرکت کنند و خود با بی نظمی و عدم توجه به قوانین مخل قانون نشوند.
به امید اینکه همه ما به عنوان افرادی که در جامعه اسلامی بسر می بریم با رعایت و توجه به همه حریم های قانونی و توجه به اصول و چارچوب های انتخاباتی افراد اصلح و شایسته را روانه خانه ملت کنیم.
استان ایلام با گستره 20 هزار کیلومتر مربعی و حدود 590 هزار نفر جمعیت دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است، حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی و سیروان دو کرسی و حوزه انتخابیه دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره نیز یک کرسی نمایندگی در مجلس دارند. 
روز جمعه دهم اردیبهشت مردم استان ایلام در دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران برای تعیین سرنوشت سه کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از بین شش نامزد انتخاباتی راه یافته به دور دوم سه نفر را روانه خانه ملت خواهند کرد.