به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علیرضا درویش نژاد در این خصوص گفت : با همکاری سپاه امام سجاد (ع) ،بخشدار، نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمز مکان مناسبی برای موزه نقشه های خلیج فارس در نظر گرفته شده که هم اکنون ده ها نقشه با ارزش و تاریخی خلیج فارس از منابع معتبر جهانی با مشارکت مؤسسه جغرافیایی و نقشه برداری" سحاب " تهیه و در این مکان نصب شده است.

وی درباره انتخاب جزیره هرمز برای ایجاد موزه نقشه های خلیج فارس اظهار داشت : ١٠ اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس ، مصادف با روز آزاد سازی جزیره هرمز از یوغ استعمارگران می باشد و به همین دلیل این موزه در این جزیره قرار داده شده است .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در ادامه بیان کرد : جزیره هرمز یکی از مهمترین مکان های گردشگری خلیج فارس است و از قدمت و تاریخ بسیار درخشانی در مبارزه با استعمار و به ویژه دفاع از خلیج فارس برخوردار است و راه اندازی این موزه حق مردم این جزیره در مبارزه با استعمار است و باعث آشنایی گردشگران از تاریخ و پیشینه این خطه می شود .