به گزارش خبرگزاری برنا از گچساران ؛محمدرضا عارف معاون ا ول دولت اصلاحات ومنتخب مردم تهران در دور دهم مجلس شرای اسلامی به منظور حمایت از کاندیداهای حزب خود این روزها پر کار است و بعد از سخنرانی مفصلی در نوراباد به منظور حظور در جمع حامیان ضرغامی در بهبان استراحت کوتاهی در گچساران داشتند.

عارف همچنین برای ابراز همدردی و تسلیت به دیدار دکتر تاجگردون رفت.

عارف 2

عارف3

عارف4

عارف1