به گزارش خبرگزاری برنا از ساری؛ جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به ریاست معاون سیاسی، امنیت و اجتماعی استاندار تشکیل شد.

علیرضا یونسی رستمی در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال 95 به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، یادآور شد: فعالیت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند مکمل فعالیت اقتصاد مقاومتی و از زمینه های تحقق آن باشد.

معاون استاندار، بر تشدید مقابله با قاچاق انواع کالا در استان تاکید کرد و افزود: بازرسی ها در این راستا گسترش یابد و عرصه بر سوداگران انواع کالاهای قاچاق تنگ شود.

یونسی رستمی بر برگزاری دوره های آموزشی همه جانبه برای آشنایی شهروندان با مسائل این عرصه تاکید کرد و گفت: برنامه ای دقیق برای کاهش 10 درصدی قاچاق انواع کالا در پایان سال 95 با اهتمام دستگاه های مسئول از سوی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تدوین شود.

در آغاز این جلسه علی پیرفلک، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، گزارشی از اقدامات و فعالیت های این کمیسیون ارائه کرد و برخی مدیران دستگاه های اجرایی به بیان نقطه نظرات و گزارش اقدامات دستگاه های متبوع پرداختند.