به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دادخدا پالیک فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان با بیان اینکه: دو همیار محیط زیست در بخش رودخانه از شهرستان رودان طی گشت زنی متوجه رد پای تازه سرگین دوقلاده پلنگ ایرانی می شوند که پس از دوربین کشی ورویت (دوقلاده پلنگ ) با نزدیک شدن به محل مورد نظر اقدام به تصویر برداری می نمایند و تصویر مذکوردر اختیار یگان حفاظت محیط زیست استان قرارمی گیرد.

وی گفت: پلنگ بزرگترین گربه سان ایران (در حال حاضر) با جثه ای بزرگ که طول بدن ان تا 160 سانتی متر و گاهی تا 180 سانتی متر و طول دم آن تا 110 سانتی متر و بلندی آن در ناحیه شانه تا 75 سانتی متر می رسد و وزن آن حدود 35 تا 90 کیلوگرم است .

پالیک افزود: بدن این گربه سان نسبتا دارز و باریک و دست ها و پاهای قوی او با پنجه ها و ناخن هابی بزرگ و گوش های کوتاه و مدور و بدون موهای بلند انتهایی و دم دراز که طول آن معمولا از نصف طول بدنش بیشتر است. دسته خالهای گل مانند در همه جای بدن و دم ، دست ها و پاها پراکنده شده است. در روی ستون فقرات بعضی از پلنگ ها ، خالها دنبال هم قرار گرفته و بصورت نوار نمایان می شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: پلنگها بسیار پنهان کار و زیرک هستند . در میان گربه های بزرگ شاید بهترین کمین کننده ها باشند بسیار چالاک از درخت بالا می روند و قادرند از سمت سرشان از درخت پایین بیایند. علاوه بر توان صعود شناگران ماهری نیز هستند. از اکثر پستانداران بزرگ و کوچک به خصوص گراز ،کل وبز ،قوچ و میش و همچنین پرندگان ،خزندگانی نظیر لاکپشت ،ماهی ها و حشرات تغذیه می کنند. مدت آبستنی حدود 95 روز است زایمان در غارها و سوراخ ها صورت می گیرد.

وی افزود: این جانور از یک تا شش بچه می زاید. 3 سالگی بالغ شده و طول عمر آن در اسارت به 23 سال می رسد. در ایران در اکثر مناطق کشور اعم ارتفاعات البرز تا تپه ماهورهای کویر مرکزی هر جا که طعمه مناسب وجود داشته باشد زندگی می کند. پراکنش جهانی آنها شامل آفریقا و آسیا است. این گونه جزء گونه های در معرض خطر انقراض endangered محسوب می شود