به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حمیدرضا محمدی الموتی معاون خدمات شهری شهرداری قزوین گفت: طراحی شبکه های هدایت، جمع آوری و دفع آب های سطحی از شهرها می تواند با رویکرد جمع آوری آب های سطحی ناشی از نزولات جوی به منظور کاهش اثرات کم آبی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کشور انجام شود.

الموتی افزود: با توجه به این موضوع، در سال گذشته معاونت خدمات شهری و سازمان های وابسته از یک سو و مناطق سه گانه شهرداری برای جمع آوری آب های سطحی چاره اندیشی و برنامه ریزی کرده اند.

وی همچنین عنوان کرد: در سال جاری مقرر شد شهرداری منطقه یک، آبهای سطحی رها شده در بلوار جمهوری مقابل پایانه مسافربری آزادگان قزوین را به کانال بلوار خرمشهر هدایت کند.

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین بازگشایی کالورت شهرک دانش و هدایت آب های سطحی و نیز احداث رمپ ورود ماشین آلات به داخل رودخانه برای پاکسازی رودخانه بازار را از دیگر اقدامات شهرداری منطقه یک نام برد.

الموتی گفت: نصب لوله از تقاطع بلوار مدرس تا سر پل طالقانی در برنامه عمرانی شهرداری منطقه دو گنجانده شده است که می تواند کمک زیادی در جمع آوری و هدایت آب های سطحی به عمل آورد.

وی همچنین عنوان کرد: نصب لوله 1000 از تقاطع فلسطین–مجاهد به سمت فلکه حسن پور و در نهایت اتصال به رودخانه بازار از دیگر اقدامات شهرداری منطقه دو می باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری افزود: پروژه های هدایت و جمع آوری آب های سطحی شهرک الهیه و جنوب شرقی میدان جانبازان از برنامه های پیش بینی شده شهرداری منطقه سه می باشد.

وی در ادامه یادآور شد: تیمی متشکل از نماینده حوزه معاونت خدمات شهری، سازمان مدیریت پسماند، معاونت عمرانی منطقه سه از بلوار امام علی، نهر زیر پل اسماعیل آباد، مینودر، فلکه اول کوثر و نقاط دیگر بازدید میدانی خواهند داشت و برای حل مشکل تصمیم گیری خواهند کرد.