به گزارش برنا،این مسابقات در دوازده مسابقه در شهرهای مختلف انجام خواهد شد

طی برنامه اعلام شده در هفته چهارم این مسابقات،از ساعت شانزده پرسپولیس سقز،میزبان بهراد اردبیل خواهد بود