به گزارش خبرگزاری برنا از ساری؛ عیسی طوسی در کارگروه ارتقای امنیت اجتماعی مازندران که در ساری برگزار شد، افزود: تمامی تشکل های مردم نهاد که در استان فعالیت دارند در قالب این خانه ساماندهی می شوند.

وی با اشاره به اینکه تشکل های مردمی دیگر بخش ها از جمله کشاورزی و کارگری دارای مجموعه منسجمی از قبیل خانه کشاورز و خانه کارگر هستند، ادامه داد: از طریق تشکیلات منسجم مطالبات سمن ها (سازمان های مردم نهاد) پیگیری می شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران طرح ساماندهی را از دیگر برنامه هایی اعلام کرد که برای سمن های استان در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: هم اکنون سمن های موجود در مازندران با اخذ مجوز از چند نهاد مشغول فعالیت هستند.

طوسی افزود: با ساماندهی و تمرکز صدور مجوز از سوی یک نهاد نظارت بر فعالیت این سمن ها تاثیر گذار است.

وی از سمن ها به عنوان مجموعه های مردمی اثرگذار برای مقابله با آسیب های اجتماعی نام برد و گفت:  با برنامه ریزی می توان از این ظرفیت بیشتر استفاده کرد.