به گزارش خبر گزاری برنا در تهران غرب ، مراسم ویژه گرامیداشت روز مددکاران با حضور علی اصغر یوسف زاده، رئیس بهزیستی شهریار ومعاونین ومسئولین این اداره درسالن اجتماعات برگزارشد.

بر پایه این خبر علی اصغریوسف زاده دراین مراسم ضمن گرامیداشت وقدردانی از زحمات دلسوزانه مددکاران بهزیستی شهریار تاکید کرد ومتذکر شد، هدف رشته مددکاری این است که به افراد نیازمند به خدمات اجتماعی کمک کند تا مشکلات خودشان را بشناسند و راه حل آن را پیدا کنندومددکاران وظیفه مهم وسنگینی را دارند.

وی افزود،  شما مددکاران عزیز باید بر خود ببالید که چون مولا علی (ع) آماده خدمتگزاری به خلق خدا هستید و هیچ عبادتی برتر و بالاتر از خدمت نیست و این لطف الهی شامل هر کسی نخواهد شد بجز مردان و زنانی شایسته با نام" مددکار" که مردمان خسته دل و زخم دیده از آسیبهای اجتماعی به مهربانیشان پناه برده و از آنان مدد و یاری می طلبند؛

گفتنی است، در پایان به مددکاران وظیفه شناس حوزه های توانبخشی واجتماعی هدایا ولوح تقدیر به رسم یادبود اهداء شد.